Φορολογία ΚΤΕΛ Α.Ε.

ΟΙ ΚΤΕΛ Α.Ε. διέπονται από ειδικό καθεστώς φορολογίας, το οποίο προβλέπεται στον ειδικό ιδρυτικό νόμο των ΚΤΕΛ Α.Ε. 2963/2001.

Σύμφωνα με τον ειδικό νόμο 2963/2001, βούληση του νομοθέτη είναι να αντιμετωπίζονται οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ, κάτοχοι υποχρεωτικά ονομαστικών μετοχών, όπως και πριν τον υποχρεωτικό μετασχηματισμό των ατομικών επιχειρήσεων, ως φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες και να φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις φορολόγησης εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις.

Για αυτό και ο συντακτικός νομοθέτης του νόμου των ΚΤΕΛ Α.Ε. προέβλεψε το 2001 (Νόμος 2963/2001 (ΦΕΚ A 268/23.11.2001), άρθρο 3) , ότι

«Με την καταβολή του φόρου εισοδήματος από ΚΤΕΛ Α.Ε. δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους.

Κτελ ΘήβαςΚτελ Θήβας