Παραλία Αγίου Βασιλείου

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ
ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ και ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ

ΘΗΒΑ   14.30 ΤΙΜΗ ΜΕΤ’ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 6,00 €  
ΛΟΥΤΟΥΦΙ   14.40 ΤΙΜΗ ΜΕΤ’ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 5,00 €  
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ   14.45 ΤΙΜΗ ΜΕΤ’ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 5,00 €  
ΚΑΠΑΡΕΛΙ   15.00 ΤΙΜΗ ΜΕΤ’ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 4,00 €  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΡΑ 19:00 από ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ