Θερινή Περίοδος

ΚΤΕΛ ΘΗΒΑΣ ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΌ 09/07/18 ΕΩΣ 31/08/18
  ΘΗΒΑ ΑΘΗΝΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + +    
  07:00 + + + + + + +
  08:00 + + + + +
  09:00 + + + + + + +
  11:00 + + + + + + +
  13:00 + + + + + + +
  15:00 + + + + + + +
  17:00 + + + + + + +
  19:00 + + + + + + +
  20:30 + + + + + + +
  ΑΘΗΝΑ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:00 + + + + +    
  07:00 + + + + + + +
  09:00 + + + + + + +
  11:00 + + + + + + +
  13:00 + + + + + + +
  15:00 + + + + + + +
  16:00 + + + + +
  17:00 + + + + + + +
  19:00 + + + + + + +
  21:00 + + + + + + +
  ΘΗΒΑ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  10:00 + + + + +    
  10:20   +
  12:30 + + + + +    
  14:30 + + + + + + +
  17:30 + + + + +
  ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:30 + + + + +  
  09:30 + + + + +    
  11:45 + + + + + +
  19:10 + + + + + + +
  ΘΗΒΑ ΒΑΓΙΑ ΘΕΣΠΙΕΣ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:45 + + + + +    
  10:00 + + + + +    
  10:20 +
  11:30 + + + + +    
  14:30 + + + + + + +
  17:30 + + + + +
  20:30 + + + + +
 
  ΘΕΣΠΙΕΣ ΒΑΓΙΑ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:20 + + + + +    
  07:10 + + + + +    
  08:30 + + + + +    
  10:10 + + + + +    
  12:20 + + + + + +
  16:00 + + + + + +
  19:45 + + + + + + +
  ΘΗΒΑ ΑΣΩΠΙΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  12:30 + + + + +    
  14:30           +
  ΑΣΩΠΙΑ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:20 + + + + + +
  ΘΗΒΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:45 + + + + +    
  11:30 + + + + +    
  14:30 + + + + + +  
  20:30 + + + + +   +
  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:10 + + + + +    
  08:20 + + + + +  
  09:10 +
  16:00 + + + + +   +
  ΘΗΒΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  11:30 + + + + +  
  14:30 + + + + + +  
  20:30 + + + + +   +
  ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + +  
09:00 +
  16:00 + + + + +   +
  ΘΗΒΑ ΞΗΡΟΝΟΜΗ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  10:00 + + + + +    
  10:20           +  
  12:30 + + + + +    
  14:30 + + + + + + +
  17:30 + + + + +  
  ΞΗΡΟΝΟΜΗ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:10 + + + + +    
  09:45 + + + + +    
  12:05 + + + + + +  
  19:20 + + + + + + +
  ΘΗΒΑ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΛΕΥΚΤΡΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  11:30 + + + + + +  
  14:10 + + + + + +  
  16:00 + + + + +    
  20:30 + + + + +  
  ΛΕΥΚΤΡΑ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:15 + + + + +    
  08:00 +  
  11:45 + + + + + +  
  16:25 + + + + +  
  ΘΗΒΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΚΑΠΑΡΕΛΙ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  11:30 + + + + + +  
  14:10 + + + + + +  
  16:00 + + + + +    
  20:30 + + + + +  
  ΚΑΠΑΡΕΛΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:15 + + + + +    
  08:00 +  
  11:30 + + + + + +  
  16:20 + + + + +  
  ΘΗΒΑ ΕΡΥΘΡΕΣ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + +    
  10:30 + + + + +    
  12:30 + + + + +    
  14:10 + + + + + +  
  20:30 + + + + +  
  ΕΡΥΘΡΕΣ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  09:00 + + + + + +  
  11:15 + + + + +    
 
  ΘΗΒΑ ΠΛΑΤΑΙΕΣ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  10:30 + + + + +    
  14:10 + + + + + +  
  20:30 + + + + +  
  ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:50 + + + + + +  
  10:50 + + + + +  
  ΘΗΒΑ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
               
  12:30 + + + + +    
  14:30           +
  ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:40 + + + + + +
  ΘΗΒΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  12:30 + + + + +    
  14:30           +
  ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:40 + + + + + +
  ΘΗΒΑ ΒΑΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:45 + + + + +    
  10:00 + + + + +    
  10:20 +  
  11:30 + + + + +  
  12:30 + + + + +    
  14:30 + + + + + + +
  17:30 + + + + +    
  20:30 + + + + +   +
  ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΒΑΓΙΑ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:20 + + + + +    
  07:10 + + + + +    
  08:30 + + + + +    
  09:20           +  
  10:10 + + + + +    
  12:20 + + + + +    
  16:15 + + + + + +
  19:15 + + + + + + +
  ΘΗΒΑ ΤΑΝΑΓΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  12:55 + + + + +    
  14:30           +
  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΑΝΑΓΡΑ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:00 + + + + + +
  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ΚΛΕΙΔΙ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:45 + + + + +  
  13:45 + + + + +
  ΚΛΕΙΔΙ ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:15 + + + + +  
  14:00 + + + + +
  ΘΗΒΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΧΑΛΚΙΔΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:00 + + + + +  
  11:00 + + + + +
  ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  09:30 + + + + +  
  13:30:00 μμ + + + + +
  ΑΡΜΑ ΕΛΕΩΝ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:10 + + + + +
  ΘΗΒΑ ΕΛΕΩΝ ΑΡΜΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  12:55 + + + + +
  ΘΗΒΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + +  
  12:30 + + + + +
  ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:15 + + + + +  
  13:30 + + + + +
  ΘΗΒΑ ΥΠΑΤΟ ΜΟΥΡΙΚΙ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:00 + + + + +  
  14:10 + + + + +
  ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ ΜΟΥΡΙΚΙ ΥΠΑΤΟ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:15 + + + + +  
  14:30 + + + + +  
  ΘΗΒΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ Ν. ΚΟΚΚΙΝΟ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  06:30 + + + + +  
  11:00 +   +   +    
  14:15 + + + + +
  Ν.ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  07:20 + + + + +  
  11:50 +   +   +    
  15:45 + + + + +  
  ΘΗΒΑ ΠΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ [ 01/07/19 ΩΣ 30/08/2019 ] Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  10:00 + + + + +    
  10:20 +  
  14:30 + + + + + + +
  ΣΑΡΑΝΤΗ [01/07/19 ΩΣ 30/08/2019] ΠΡΟΣ ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  11:30 + + + + + +  
  19:00 + + + + + + +
  ΘΗΒΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από 08/07/19 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  08:30 + + + + +    
  14:30 + + + + + + +
  ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΘΗΒΑ από 08/07/2019 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  12:30 + + + + +    
  19:00 + + + + + + +