Εισιτήρια Από Αθήνα – Θήβα

eticket

Τιμοκατάλογος εισιτηρίων από Αθήνα προς Θήβα

Κατηγορία Δικαιούχοι Έκπτωση Προς Θήβα Προς Ελεώνα Προς Χαλκίδα Προς Σχηματάρι Προς Οινόφυτα Προς Οινόη Προς Αυλών
Κανονικό Όσοι δεν εντάσσονται σε κάποια κοινωνική κατηγορία. 0% 8,80€ 7,00€ 6,70€ 5,90€ 5,10€ 5,4 0€ 4,60€
Φοιτητικό Φοιτητές ΑΕΙ ΤΕΙ και Ιδιωτικών Σχολών όπου η έδρα της σχολής ή η μόνιμη κατοικία να είναι εντός του δήμου Θηβαίων 50% 4,40€ 3,50€ 3,35€ 2,95€ 2,55€ 2,70€ 2,30€
Μισό / Φοιτητικό Φοιτητές ΑΕΙ ΤΕΙ και Ιδιωτικών Σχολών όπου η έδρα της σχολής ή η μόνιμη κατοικία δεν είναι εντός του δήμου Θηβαίων 25% 6,60€ 5,25€ 5,02€ 4,42€ 3,80€ 4,05€ 3,45€
Στρατιωτικοί Στρατιωτικοί οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους κάρτα επιβίβασης 15% 7,48€ 5,95€ 5,69€ 5,01€ 4,33€ 4,59€ 3,91€
Δωρεάν Παιδιά μέχρι 6 ετών που δεν καταλαμβάνουν θέση,αστυνομικοί που ταξιδεύουν για υπηρεσιακούς λόγους και στρατιώτες με «κατάσταση επιβίβασης». 100% 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Η εταιρεία προσφέρει  ειδική έκπτωση που ισχύει και σήμερα, σε όλους, όπως παραπάνω. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ακόμη χαμηλότερες τιμές από τη νόμιμη. Οι εκπτώσεις ισχύουν από Αθήνα προς Θήβα και αντίστροφα και από τις ενδιάμεσες στάσεις.