Δρομολόγια Νομού Βοιωτίας

Τα Δρομολόγια ισχύουν απο 13 Απριλίου 2019.

Δομβραίνα - Πρόδρομος

Θήβα – Δόμβραινα- Πρόδρομος Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
10:00 + + + + +
12:30 *Έως Θίσβη + + + + + +
14:30 + + + + + + +
17:30 + + + + +
Δόμβραινα – Θήβα – Πρόδρομος Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:00 + + + + +
11:55 + + + + + +
18:50 + + + + + + +

Ασωπία

Θήβα – Ασωπία Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
06:00   + + + + +
12:30  + + + + +
14:15 + + + + +
Ασωπία – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:20 + + + + +
08:30  + + + + +  +
15:30  + + + + + +

Θεσπιές

Θήβα – Θεσπιές Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:45 + + + + +
11:30 + + + + +
12:30 + + + + + +
14:30 + + + + + + +
14:30 + + + + + +
16:00 + + + + +
17:30 + + + + +
20:30 + + + + + +
Θεσπιές – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
06:30 + + + + +
07:10 + + + + +
07:30 + + + + +
08:30 + + + + +
10:10 + + + + + +
+ + +
12:10 + + + + + +
15:10 + + + + +
16:10
19:15 + + + + + + +

Μαυρομάτι

Θήβα – Μαυρομάτι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:45 + + + + +
11:30 + + + + +
14:30 + + + + + +
20:30 + + + + + +
Μαυρομάτι – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
06:10 + + + + +
08:20 + + + + +
15:00 + + + + +
16:00
19:20 +

Νεοχώρι - Παναγία

Θήβα – Νεοχώρι – Παναγία Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
11:30 + + + + +
14:30 + + + + + +
20:30 + + + + + +
Παναγία – Νεοχώρι- Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:00 + + + + +
09:00  +
15:00 + + + + +
16:00
19:20 +

Ξηρονομή

Θήβα – Ξηρονομή Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
12:30 + + + + + +
14:30 + + + + + + +
17:30 + + + + +
Ξηρονομή – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:10 + + + + +
12:05 + + + + + +
19:00 + + + + + + +

Καπαρέλι-Μελισ/ρι-Λουτούφι

Θήβα- Μελισ/ρι-Καπαρέλι- Λουτούφι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
11:30 + + + + + +
14:10 + + + + + +
16:00 + + + + +
20:30 + + + + +
Λουτούφι-Καπαρέλι-Μελισ/ρι – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:15 + + + + +
08:00 +
11:30 + + + + + +
16:20 + + + + +

Νεοχωράκι

Θήβα – Νεοχωράκι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
06:00 + + + + +
12:30 + + + + +
14:15 + + + + + +
14:30
Νεοχωράκι – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:30 + + + + +
08:45 + + + + + +
15:45 + + + + +

Πλαταιές

Θήβα – Πλαταιές Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
10:30 + + + + +
14:10 + + + + + +
20:30 + + + + +
Πλαταιές – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:30 + + + + +
08:50 + + + + + +
10:50 + + + + +

Ερυθρές

Θήβα – Ερυθρές Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:00 + + + + +
10:30 + + + + +
12:30 + + + + +
14:10 + + + + + +
20:30 + + + + +
Ερυθρές – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:35 + + + + +
09:00 + + + + + +
11:15 + + + + +

Καλλιθέα

Θήβα – Καλλιθέα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
06:00 + + + + +
12:30 + + + + +
14:15 + + + + + +
Καλλιθέα – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:25
08:40 + + + + + +
15:40 + + + + +

Σχηματάρι

Θήβα-Τανάγρα-Σχηματάρι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
06:00
12:55 + + + + +
14:15 + + + + + +
Σχηματάρι-Τανάγρα-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
08:00 + + + + + +
16:00 + + + + +

Βάγια – Λεοντάρι

Θήβα – Βάγια – Λεοντάρι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:45 + + + + +
11:30 + + + + +
12:30 + + + + +
14:30 + + + + + +
16:00 + + + + +
17:30 + + + + + +
20:30 + + + + + +
Λεοντάρι-Βάγια-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
06:20 + + + + +
07:10 + + + + +
07:30 + + + + +
08:30 + + + + +
12:10 + + + + + + +
15:10 + + + + +
16:10
19:30 + + + + + + +

Αγ.Θωμάς-Κλειδί

Σχηματάρι-Αγ.Θωμάς-Κλειδί Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
06:45 + + + + +
13:45 + + + + +
Κλειδί – Αγ.Θωμάς- Κλειδί Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:15 + + + + +
14:00 + + + + +

Άρμα – Ελαιών

Άρμα – Ελαιών – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
08:10 + + + + +
Θήβα – Ελαιών – Άρμα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
12:55 + + + + +

Ακραίφνιο-Ν.Κόκκινο

Θήβα-Ακραίφνιο-Ν.Κόκκινο Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
06:10 + + + + +
11:00 + + +
14:15 + + + + +
Ν.Κόκκινο – Ακραίφνιο – Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:00 + + + + +
11:40 + + +
15:45 + + + + +

Δερβενοχώρια

Θήβα-Δερβενοχώρια Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:00 + + + + +
12:30 + + + + +
Δερβενοχώρια-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
08:15 + + + + +
13:30 + + + + +

Υπάτο -Μουρίκι-Πλατανάκι

Θήβα-Υπάτο -Μουρίκι-Πλατανάκι Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:00 + + + + +
14:10 + + + + +
Υπατο-Πλατανάκι-Μουρίκι-Θήβα Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
07:15 + + + + +
+ + + + +

ΣΑΡΑΝΤΗ [ παραλία ]

ΘΗΒΑ- ΣΑΡΑΝΤΗ [ παραλία ] Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
14:30 + + + + + + +
ΣΑΡΑΝΤΗ [ παραλία ]- ΘΗΒΑ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
18:30 + + + + + + +