Δρομολόγια Χριστουγέννων

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  25/12/2023 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ  KΑΤΩΘΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΗΒΑ   ΠΡΟΣ  ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΘΗΒΑ
9:00 11:00
16:00 18:00
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤ/ΝΩΝ 26/12/2023 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ  KΑΤΩΘΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΗΒΑ   ΠΡΟΣ  ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΘΗΒΑ
11:00 13:00
14:00 16:00
18:00 20:00
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 01/01/2024 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ  KΑΤΩΘΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΗΒΑ   ΠΡΟΣ  ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΘΗΒΑ
11:00 12:00
16:00 16:00
18:00 18:00
20:30 20:15
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ  02/01/2024 ΤΡΙΤΗ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 06/01/2024 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΑΤΟ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ  KΑΤΩΘΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΗΒΑ   ΠΡΟΣ  ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΘΗΒΑ
11:00 12:00
16:00 16:00
18:00 18:00
20:30 20:15
** Σε καθημερινές εργάσιμες ημέρες  περιόδου εορτών
από 27/12/2023 εως  και 05/01/2024
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Κτελ ΘήβαςΚτελ Θήβας