Διοικητική Δομή

Η «Κ.Τ.Ε.Λ. Θήβας Α.Ε.» είναι μια πολυμετοχική ανώνυμη εταιρεία. Διοικείται από συμβούλιο, που εκλέγεται με τις διαδικασίες του ν.2190/1920.

Το σημερινό Δ.Σ. της ΚΤΕΛ Θήβας Α.Ε. είναι πενταμελές (-5-). και έχει θητεία από την 27/06/20202 έως τις 30/06/2024.

Αποτελείται από τους κ.κ.:

Παπαχαραλάμπους Δημήτριος : Πρόεδρος και διευθύνοντας Σύμβουλος

Kουκουβίνος Ιωάννης : Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Τσουρέλης Γεώργιος : Μέλος

Μαργαρίτης Γεώργιος: Μέλος

Λεπενιώτης Γεώργιος : Μέλος

Το Δ.Σ Υποβοηθείται από το δικηγόρο Ζλακώνη Δ. Στέφανο

Στην ιεραρχική δομή της εταιρείας, υπάρχουν τα τμήματα:

  • Γραμματεία
  • Λογιστήριο
  • Ταμείο
  • Γραφείο κίνησης
  • Εκδοτήρια Εισιτηρίων
  • Ελεγκτές, Σταθμάρχες, Οδηγοί, Εισπράκτορες, Αποθηκάριοι

Επίσης στη λειτουργία της “Κ.Τ.Ε.Λ. Θήβας Α.Ε.” εντάσσονται:

  1. Σύνδεσμος λεωφορειούχων ιδιόκτητων αυτοκινητιστών Θηβών με έδρα Εστίας 10 Θήβα και πρόεδρο το Κύριο Στάθη Σωτήριο
  2. Συνεταιρισμό Επαγγελματιών ιδιοκτητών υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ  με έδρα Εστίας 10 και πρόεδρο το Κύριο Νάκη Δημήτριο είναι προμηθευτικός συνεταιρισμός των μετόχων.
  3. Αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός ιδιοκτητών υπεραστικών λεωφορείων Δ.Χ μετόχων ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών Α.Ε με έδρα Εστίας 10 και πρόεδρο τον Κύριο Δρίτσα Ηλία. Είναι ασφαλιστική εταιρεία ΚΤΕΛ Θήβας ΑΕ στην οποία ασφαλίζονται τα λεωφορεία της.

«Προϊστάμενος» όλων των ΚΤΕΛ είναι ο εκάστοτε Υπουργός Μεταφορών, Δικτύων και Υποδομών.

Κτελ ΘήβαςΚτελ Θήβας