Πpόσκληση Μετόχων για Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2-9-2017